Construcciones TyT. Avís Legal

En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre i de la LSSI 34/2002, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el fitxers de Construcciones TYT, S.L. amb la finalitat de poder-li oferir els nostres serveis mitjançant el lliurament de l'adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de certs serveis.

Els Usuaris Clients donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin tractade i a més a més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per Construcciones TYT, S.L.

Els usuaris clients que facilitin les seves dades de caràcter personal, presten el seu consentiment exprés perquè puguin ser comunicats per a la seva utilització a les empreses del grup Construcciones TYT, S.L. per a la realització d'activitats pròpies del seu objecte social. Els usuaris queden informats que aquesta comunicació es pot produir en el mateix moment en que proporcionen les dades a: Construcciones TYT, S.L.

Construcciones TYT, S.L. posa a disposició del Usuaris Clients la direcció de correu electrònic info@construccionetyt.com perquè aquests revoquin el consentiment prestat. Així com l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.

Construcciones TYT, S.L. declaren expressament que compleixen la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007.