Construcciones TyT. Serveis:
Manteniment industrial

Manteniment industrial

Realitzem tant treballs de manteniment com de pintura en tot tipus d'instal·lacions industrials, com ara:

- Treballs d'obra civil.

- Paviments anivellats per a pàrquings i llocs de màxim desgast.

- Pintura d'estructures.

- Pintura sanitària per a indústria alimentària.

Projectes

Port de Barcelona (Barcelona)

Port de Barcelona
(Barcelona)

Parking carrer Londres (Barcelona)

Parking carrer Londres
(Barcelona)